Lês-mar-foar-wiken: Lampke (8 - 12 jaar)

Wijde Noorderhorne Sneek - website
Lampke (8 - 12 jaar)Van 9 t/m 27 september 2024 zijn er weer de Lês-mar-foar-wiken! In deze periode wordt er door heel Friesland in het Fries voorgelezen: thuis, op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Want wat is er nou fijner dan voorlezen?
  • zaterdag 28 septembervanaf 11:00

Lês-mar-foar-wiken Lampke (8 - 12 jaar)

De voorstelling gaat over het eerste deel van het prachtige boek ‘Lampke’, geschreven door Annet Schaap.
Over een grijze vuurtoren op een schiereiland. Over Lampke, de dochter van de vuurtorenwachter, die elke avond de eenenzestig treden in de vuurtoren opklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond terwijl de lucifers op zijn... Het is een beeldende vertelling door Pyke Kroes en Carel van Leeuwen met melancholieke liedjes en sfeervolle muziek met speciale muziekinstrumenten.

Na de voorstelling praten we na en worden de muziekinstrumenten voor het voetlicht gebracht. Kinderen mogen de muziekinstrumenten zelf uitproberen.

De voorstelling is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Geef je kind vooraf op via deze pagina. Ouders hoeven geen kaartje te kopen.

Lês-mar-foar-wiken

Van 9 t/m 27 september 2024 zijn er weer de Lês-mar-foar-wiken! In deze periode wordt er door heel Friesland in het Fries voorgelezen: thuis, op de kinderopvang, bij gastouders en op scholen. Want wat is er nou fijner dan voorlezen? Het thema van dit jaar is 'eigenwijs'. Een herkenbaar thema voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft! De activiteiten zijn in het Fries.

--

Fan 9 o/m 27 septimber 2024 binne it wer de Lês-mar-foar-wiken! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân yn it Frysk foarlêzen: thús, op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want wat is der no fijner as foarlêzen? It tema fan dit jier is 'eigenwiis'. In werkenber tema foar eltsenien dy't mei jonge bern te krijen hat! De aktiviteiten binne yn it Frysk.

Reserveer hier