Braderieën in Sneek
Leve het Water in Sneek

Spelregels

Vrijmarkt Koningsdag Sneek

Deelname aan de Oranjevrijmarkt is voor kinderen tot 14 jaar. Uiteraard mag dat in aanwezigheid van de ouders. 
 
Plaatsen kunnen (vooraf) niet gereserveerd worden!
 
Dit jaar worden op de Singel plaatsen gereserveerd voor de organisatie. Dit zijn plaatsen
tussen het Hoogend en de R.K. Kerk. 
 
De straten waar de Oranjevrijmarkt wordt gehouden zijn: Singel - Gedempte Pol – Hoogend
  • Alleen de stoepen mogen gebruikt worden.
  • De winkels die op deze dag zijn geopend moeten vrij gehouden worden.
  • Op deze dag zijn medewerkers van de Oranje vereniging aanwezig om plaatsen aan te wijzen.
  • Aanwijzingen van deze medewerkers dienen opgevolgd te worden.
  • Reguliere handelswaren mogen niet op de Oranjevrijmarkt verkocht worden (daarvoor kun je een kraam huren op de Oranje braderie op het Grootzand).
  • De plaats dient na gebruik schoon achter gelaten te worden.
  • Bij het niet voldoen aan deze spelregels moet de verkoopplaats ontruimd worden.
  • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door of aan deelnemers/bezoekers van de Oranjevrijmarkt.
  • Tijdens de vrijmarkt is het evenemententerrein afgesloten voor het verkeer.
 
PARKEREN
 
Om van de Singel zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken voor de Oranjevrijmarkt worden bewoners en deelnemers verzocht op Koningsdag de auto te parkeren op het Boschplein of de parkeergarage.