De Muontsen (Folsgare)

Tsjaerddyk Folsgare

1995 De Muontsen Annet Haring Tsjaerddyk / Skeender Folsgare
materiaal: cortenstaal, hout

De monniken van de kloosters Thabor bij Tirns en het Oldeklooster (Bloemkamp) bij Hartwerd hebben rond het jaar 1000 een bijdrage geleverd tot de aanleg van de dijken in de oude Middelzee. Deze dijken zijn nog steeds nadrukkelijk in het landschap aanwezig. De drie pijlers stellen de Jongedyk, de Tsjaerdyk en de Mieddyk voor. De plaat in de vorm van een Plompeblêd stelt de strook land voor waarop Folsgare als terpdorp ontstaan is.