De sprong van Oud naar Nieuw (Kon. Wilhelminastraat)

Koningin Wilhelminastraat Sneek

De Koudumer kunstenaar Wigle Engelsma ontwierp het kunstwerk De Sprong van Oud naar Nieuw. Hij vervaardigde het samen met jongeren uit de wijk, die hielpen bij het vergaren van oud ijzer en het lassen. 
Geassisteerd door Dirk Haagsma en Marten Atsma zette Engelsma het beeld op zijn plaats. Burgemeester drs. Arno Brok en enkele wijkbewoners legden er op 11 juni 2005 de laatste hand aan. Zij maakten afdrukken van hun handen in cementtableaus, die bij het kunstwerk werden geplaatst. 

De Sprong van Oud naar Nieuw is een zes meter hoge ijzeren sculptuur. Het object bestaat uit twee palen met een lat waar een vrouw met behulp van een polsstok overheen springt. De poten zijn vervaardigd van oud ijzer, terwijl de lat en de polsstok van nieuw materiaal werden gemaakt. Dit symboliseert dat je van oud spul weer iets nieuws en iets moois kunt maken.