Devote (Oosthem)

Clingel Oosthem -plan route

Het kunstwerk verwijst naar de toewijding en de verbondenheid van de gemeenschap van Oosthem aan en met de kerk in ruimste zin. De uitbeelding ontleent zijn dynamiek aan het gekozen thema “Terp, Kerk en Rijkdom”. De kerk heeft vanuit de historie een belangrijk aandeel geleverd in de ontwikkeling van het gebied rond Oosthem en de opbrengst van het land hield de kerk levend.

Weerbarstig als de grond ligt daar de ruwe granieten basis. De spits toelopende gebogen bronzen vorm roept associaties op met de kerk als bouwwerk en een levende kerk. De tien staven refereren aan de tien geboden en geven de bundeling van krachten weer die het grondvlak in beweging brengt en de hoofdvorm steunt en daarmee een gebaar vormt van toegewijde voordracht.