Gerechtsgebouw Sneek

Marktstraat 27 Sneek

De rechtbank Sneek was van 1838 tot 1877 een rechtbank in Nederland. Sneek was het derde arrondissement in de provincie Friesland. Beroep tegen de beslissingen van de rechtbank kon worden ingesteld bij het provinciaal hof in Leeuwarden.

Sneek was verdeeld in vier kantons: Sneek, Bolsward, Hindeloopen en Lemmer. Na de opheffing van de rechtbank in 1877 werden Sneek, Bolsward en Hindeloopen in hun geheel toegevoegd aan het arrondissement Leeuwarden, terwijl Lemmer werd verdeeld over Leeuwarden en Heerenveen.

De rechtbank in Sneek kreeg in 1839 een eigen gebouw, ontworpen door P.J. Rollema. De bekwame architect Pieter Jentjes Rollema, die van 1826 tot 1845 stadsarchitect van Sneek was, ontwierp in 1839 het gerechtsgebouw dat op de plaats kwam van het logement De Witte Arend. Het gebouw is van monumentale allure, niet in het minst door de risaliserende (uitspringende) middenpartij van natuursteen. Daaraan zijn fraai gedetailleerde voluten aangebracht. In vergulde letters staan er boven de ingangspartij woorden van de beroemde Romeinse rechtsgeleerde Ulpianus, die leefde in de tweede eeuw van onze jaartelling: IUS SUUM CUIQUE (ieder zijn recht).

Na de opheffing van de rechtbank bleef het gebouw, tot 2013, in gebruik als het kantongerecht Sneek.

Met het vertrek van het kantongerecht van Sneek naar Leeuwarden kwam het voormalig gerechtsgebouw leeg te staan. Het imposante, monumentale pand, gelegen aan de Marktstraat vormt nu een unieke locatie voor een moderne horecagelegenheid.