Gevelsteen Magister Alvinus Sneek

Van Giffenstraat Sneek

Gevelsteen boven de deur van de rijksscholengemeenschap Magister Alvinus aan de van Giffenstraat.

Vier staande figuren rondom een zittende figuur. Het is niet zeker, maar wel waarschijnlijk, dat dit de legendarische Friese schrijver, rector en leraar magister Alvinus (1400) is.

De Rijksscholengemeenschap Magister Alvinus is een gemeentelijk Monument. Het gebouw is ontworpen door G. Friedhoff in 1941. Na de heiwerkzaamheden kwam de bouw door gebrek aan materialen stil te liggen. In 1947 werd de bouw hervat en in september 1950 vond de opening plaats. De noordelijke vleugel werd pas in 1958 voltooid. Het schoolgebouw is beschermend waardig, als fraai voorbeeld van de in de vroegere wederopbouw gangbare traditionele stijl, de z.g.n. Delftse School.