Grutte Pier, zwaard

Wilhelminaplein 92 Leeuwarden

In het begin van de zestiende eeuw brak er oorlog uit tussen Georg van Saksen en Hertog Karel van Gelre.  Van Saksen gaf het gebied daarna aan de Hollandse graaf en dat mondde uit in een gevecht tussen Hollanders en Friezen. Deze strijd vormde het decor voor het optreden van Pier Gerlofs Donia (circa 1480 - 1520), beter bekend als Grutte Pier, en zijn zwaard. Een onafscheidelijk duo dat symbool staat voor de Friese vrijheidsstrijd.  

Het zwaard is een vijftiende eeuwse Biedenhänder, een zwaard dat je met twee handen moet hanteren.

Grutte Pier liet mensen de bekende Friese spreuk zeggen:‘Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’. Echte Friezen kunnen die zin uitspreken, Hollanders niet. Zo wist Grutte Pier wie vijand was en wie niet. Het verhaal gaat dat hij met één klap van het zwaard iemand kon onthoofden.

Het zwaard is 2,13 meter lang en weegt 6,6 kg.

Het zwaard is te bewonderen in het Fries Museum.(foto: historiek.net)