It Kypmantsje (Overkluizing centrum in IJlst)

Overkluizing centrum IJlst

Het IJlster maandblad It Dryltser Kypmantsje, genoemd naar de bijnaam van de IJlsters, heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om een beeldje van het kypmantsje te laten maken. Mede dankzij een financiële bijdrage van de Overtuinenfair IJlst en de vrijwillige medewerking van IJlster bedrijven en inwoners kon 15 juli het beeld van It Dryltser Kypmantsje geplaatst worden. Over het ontstaan van de IJlster geuzennaam doen twee versies de ronde. IJlster kooplieden gingen vroeger met hun koopwaar in een korf (kyp) op de rug ‘de boer op’. Een IJlster bakker bakte toen een koekje dat hij de naam kypmantsje (koopman) gaf. Deze naam is en blijft onlosmakelijk aan de IJlsters verbonden, reden om dit mannetje uit te beelden en een plekje te geven in het oude stadscentrum.