Pieter Sjoerds Gerbrandy(Schaapmarktplein Sneek)

Schaapmarktplein Sneek -plan route

De opdracht werd gegeven door het Comité Oprichting Nationaal Gedenkteken Prof. P.S. Gerbrandy. Het standbeeld werd op donderdag 14 oktober 1976 onthuld door koningin Juliana.

Het initiatief tot het oprichten van een nationaal gedenkteken voor Gerbrandy kwam van een comité in Sneek, naar aanleiding van een idee van het voormalig schoolhoofd Berend Keulen. Dit comité maakte op een persconferentie in oktober 1975 in Sneek bekend een monument te willen plaatsen ter nagedachtenis aan de man die in de jaren 1940-1945 ministerpresident was van het oorlogskabinet in Londen en door zijn energiek, vastberaden en moedgevend optreden leiding gaf aan daadwerkelijk en passief verzet tegen Hitler-Duitsland.

Het monument moest geen interpretatie worden, maar Gerbrandy moeten tonen zoals hij er in werkelijkheid uitzag. Pieter Sjoerds Gerbrandy werd vlak bij Sneek geboren op 13 april 1885 op een boerderij in Goëngamieden, in de gemeente Wymbritseradeel. Zijn vader hield er - als enige in de omgeving - roodbont vee. Het gezin van vader Sjoerd Joukes Gerbrandy, moeder Jeltje Pieters van Zijl, drie zoons en een dochter, was gereformeerd en sociaal en politiek zeer meelevend. Behalve het standbeeld op het Schaapmarktplein herinnert in Sneek verder nog de naam van een straat in het Zwetteplan aan professor mr. P.S. Gerbrandy. In april 1968 opende zijn echtgenote een naar hem genoemde protestants christelijke lagere school aan de Westhemstraat. Dit gebouw is inmiddels gesloopt. Gerbrandy woonde later in een prachtig grachtenpand aan de Westersingel 34 in Sneek waar hij zich in 1914 als advocaat vestigde.