SSHUW De Steenklip

de Steenklip Sneek -plan route

Steenklip. 
De Steenklip ligt tegen de Swette aan en is één van vele oude volkswijken van Sneek. Het heeft zijn naam te danken aan het feit dat het lang gelden de opslag was van steen en puin wat gebruikt werd voor de verharding van het jaagpad langs de trekvaart. Later is hier een steenhouwerij gevestigd en kwamen er woningen waarin ook een gedeelte van het personeel van de steenhouwerij kwam te wonen. Bij de overname in 1956 kreeg de steenhouwerij de naam “de Steenklip” en werd nog weer later koninklijk. In 1975 werd de steenhouwerij verplaatst naar het industrie om plaats te maken voor woningbouw. Inmiddels was verder de buurt tussen de Swette en het spoor ook al volgebouwd. Dit is begonnen met 1e en de 2e Steenklipstraat in 1875. De laatste woningen in de Steenklipstraten werden in 1915 gebouwd. Daarna kregen de straten meer algemene namen zoals Priorstraat, Vesperstraat en Monnikstraat.  In de wijk werden in de 19e eeuw door de gemeente Sneek ook een aantal huizen gebouwd welke men “stadskamers” noemde. Deze stonden bekend als de aller-slechtste onderkomens uitsluitende voor weduwen en andere minst draagkrachtigen.