SSHUW IJsbaanterrein, Sneek

Leeuwarderweg Sneek

IJsbaan. 
De ijsbaan aan de Leeuwarderweg is aangelegd in 1930. Sneek beschikte daarvoor ook al over een ijsbaan. Die lag waar nu het voormalige veemarktterrein is. Dat gebied werd indertijd het Geeuwdal genoemd. Die naam geeft al aan dat het een laaggelegen terrein was. ’s Winters stond het onder water en werd het gebruikt als ijsbaan. In 1930 werd het Geeuwdal in gebruik genomen als veemarkt. Daarom verhuisde de ijsbaan toen naar de Leeuwarderweg. Het terrein wordt ‘s zomers ook wel voor andere doeleinden gebruikt. In 1957 werd er voor het eerst Jongensstad gehouden, het jaar daarop mochten meisjes ook meedoen en werd het Jongens- en Meisjesstad. Dit was een zomerkamp waar jongens en meisjes uit de stad in de zomervakantie een week lang, onder leiding van vrijwilligers, allerlei leuke activiteiten ondernamen. Na 1972 deed het enkele jaren dienst als tijdelijk woonwagenterrein en er zijn ook wel eens popconcerten gehouden. 
In 1996 kwam beheer van de ijsbaan in handen van ijsclub Sneek (een fusie van de ijsclubs Friso en De Friesche Jeugd) Oorspronkelijk opgericht in 1871. Deze ijsclub heeft de baan genoemd naar Dicky van der Werf. Van der Werf was sinds de tweede wereldoorlog jarenlang een zeer actief lid van het bestuur van de ijsclub en liet de ijsclub na zijn overlijden in 2004 een legaat van 250.000 euro na. Hiervoor kon de ijsbaan opgeknapt worden en is het gebouw totaal vernieuwd.