SSHUW Zwettebos

Leeuwarderweg Sneek

Langs De Zwette aan de noordkant van Sneek richting Scharnegoutum kan een mooie wandeling worden gemaakt door het Zwettebos. Hier is een sportieve fitnessroute aangelegd en staan diverse bankjes die een prachtig uitzicht bieden.

Begin jaren 70 is het Zwettebos aangelegd als compensatie voor het vele verdwenen groen i.v.m. de uitvoering van de Ruilverkaveling “de Sneker Oudvaart”. Deze ruilverkaveling bestreek globaal het gebied tussen de Leeuwarder straatweg en/of Swette tot aan Reduzum, Irnsum, Oudeschouw, Snekermeer, Oppenhuizen, Uitwellingerga en Sneek. Ook recreatieplas de Potten aan het Sneekermeer is hiervan overgebleven als gevolg van de zandwinning voor de wegen in het gebied. Sinds 2005 ligt hier ook de Middelséroute doorheen met de nieuwe brug in de Leeuwarder straatweg. Dit is vaarroute tussen Leeuwarden en Sneek waarbij oude tijden herleven. Men kan nu weer met een boot tot een hoogte van 2,5 meter binnendoor van Leeuwarden naar Sneek varen. Dit is gedurende 35 jaar niet mogelijk geweest doordat overal te lage vaste bruggen gebouwd waren in de Swette. En omdat de passage door Sneek, ook weer als gevolg van de te lage bruggen, niet meer mogelijk was heeft men een omleiding om Sneek aangelegd. E.e.a. is een project in het kader van de Friese meren met als titel grenzeloos varen. Dit project is nu afgerond waardoor men met in boot met een maximale hoogte van 2.50 meter langs alle 11 steden kan varen.