Stationsgebouw Sneek

Doctor Boumaweg 17 Sneek -plan route - website

Het station is gebouwd in 1883 en is van het type “Derde Staatsaanleg type 2” in neorenaissance bouwstijl, gekenmerkt door de natuurstenen horizontale banden en ornamenten boven de ramen. Stations van hetzelfde type werden ook gebouwd in Tiel, Gorinchem, Appingedam, Delfzijl en Workum. Het ontwerp is van Rijkswaterstaat. De aannemer was B.H.Trooster uit Zwolle, die echter in de loop van 1883 failliet ging, waardoor bij de opening van de spoorlijn Leeuwarden-Sneek het stationsgebouw nog niet klaar was. Het station is op 20 mei 1884 zonder feestelijkheden officieel in gebruik genomen.

stationsgebouw
Vanaf mei 1999 nam NoordNed de exploitatie van de noordelijke lijnen over van de NS. De stationsrestauratie werd gesloten. Bij het bestuur van het Modelspoor museum ontstond toen het idee om het museum hierin onder te brengen. In 2004 werd het gebouw geheel gerestaureerd en aan de buitenzijde zoveel mogelijk in originele toestand teruggebracht door NS Vastgoed. Architect Harmen Grunstra uit Bolsward ontwierp de binnenzijde met een zwevende tussenvloer om de bij de verbouwing tevoorschijn gekomen bijzondere dakconstructie zichtbaar te laten.

Het Modelspoor museum is gehuisvest in het stationsgebouw van Sneek sinds 2004. (bron Modelspoormuseum)

Vanaf 2022 wordt het stationsplein heringericht, de verwachting is gereed in 2023.