Uitvliegende leerlingen (Parallelweg Sneek)

Parallelweg Sneek

Bij de uitbreiding in 1958 van de christelijke kweekschool aan de Parallelweg werden door de kunstenaar Anno Smith uit Eelderwolde op de zij- en voorgevel van het gebouw verschillende muurdecoraties aangebracht. Bij de heropening van de school vertelde Smith dat het keramiek op de zijgevel een uit het christelijk monogram opspuitende fontein voorstelt. De fontein wordt omgeven door drie vliegende vogels, die de leerlingen verbeelden. De leerlingen vliegen uit nadat ze van de bron (de school) het voedsel hebben ontvangen.

De in 1958 op de voorgevel aangebrachte keramiektableaus zijn inmiddels verdwenen. Het waren vier tegelvormige voorstellingen:

1. Het alziend oog met zon, maan en sterren, tezamen het heelal uitbeeldend.
2. Een waterkolom en het christelijk monogram boven een draak, de overwinning en onderdrukking van satan symboliserend.
3. Een op aarde neerdalende duif en een opvlammend vuur, de Heilige Geest voorstellend.
4. Druivenstokken en korenaren, die voor het Heilig Avondmaal staan. Met het geheel wilde de kunstenaar de schepping weergeven, met de elementen scheppende geest, water, vuur en aarde.

De christelijke kweekschool, later pedagogische academie, betrok in 1974 het gebouw De Him aan de Hemdijk. Het gebouw aan de Parallelweg werd toen in gebruik genomen door de Rooms katholieke Mavo, die inmiddels is opgegaan in de Regionale Scholengemeenschap (RSG). In 2004 is begonnen met de verbouw van het schoolgebouw aan de Parallelweg tot appartementencomplex.