Oproep !!

Stalling voor praalwagens gezocht!!

OPROEP

Stalling voor praalwagens gezocht!!

We zijn – met spoed - op zoek naar een oplossing om vijf praalwagens veilig te stallen, met afmetingen van 7 meter lang en 3 meter breed. Momenteel maakt Carnavalsvereniging De Oeletoeters gebruik van een loods op de oude Talsma werf in Osingahuizen voor deze praalwagens. Echter, de gemeente SWF is bezig om deze loods in het najaar te slopen vanwege terreinsanering. Dit brengt de continuïteit van de traditionele Carnavalsoptocht ernstig in gevaar!! Bovendien worden de praalwagens de laatste twee jaar ook ingezet voor de Kerstparade in Sneek.

 

Wij verzoeken iedereen en in het bijzonder heel Ondernemend Sneek mee te denken voor een oplossing. We hebben een veilige ruimte nodig waar deze praalwagens gestald kunnen worden, zodat de tradities van de Carnavalsoptocht en het nieuwe evenement XMAS Sneek Kerstparade voort kunnen blijven bestaan in onze stad. Evenementen zijn essentieel voor de levendigheid van Sneek. We rekenen op uw steun en creativiteit om een alternatieve locatie te vinden op korte termijn. Laten we samenwerken om deze fantastisch leuke evenementen te behouden voor de stad Sneek!

Suggesties, vragen e/o opmerkingen mogen naar CV De Oeletoeters, email: info@oeletoeters.nl of info@sneekpromotion.nl.

Carnaval in Drabbelterp

Carnavalsactiviteiten voor jong en oud

De Carnavalsvereniging De Oeletoeters organiseren diverse carnavalsactiviteiten voor jong en oud in Drabbelterp, zo wordt Sneek tijdens de carnavalsperiode genoemd.

Carnaval is waarschijnlijk een vermenging van een Romeins lente- en een Germaans offerfeest. De oorsprong kan worden gezocht in godsdienstige gebruiken in de oudheid. Het masker werd daarbij gebruikt als middel om de boze geesten te verjagen. Echter, niemand is zeker van de oorsprong. Het woord ´carnaval´ komt waarschijnlijk van het Middeleeuws-Latijnse carnem levare of carnelevarium. Dit betekent het wegnemen of verwijderen van vlees.