PvH Perthmonument, De Zwette, Kanadezenstrjitte Sneek

Kanadezenstrjitte Sneek

Monument Perth Regiment 

Sneek heeft sinds de bevrijding een bijzondere band met het Canadese Perth Regiment. Manschappen van het regiment werden na de oorlog ingekwartierd bij Sneker gezinnen, in afwachting van het troepentransportschip dat hen naar hun vaderland zou terugbrengen. De bevrijdingsactiviteiten van het Perth Regiment in Europa begonnen op 8 november 1943 in Italië (Napels). Via Marseille en België (Mons), stootte deze militaire eenheid door naar Nederland. Het vocht in de buurt van Nijmegen, Arnhem, Doesburg en Harderwijk. In 1945 was het Perth Regiment betrokken bij de gevechten in Noordoost-Groningen

Het Perth Regiment was echter niét betrokken bij de bevrijding van Sneek. Die opdracht kwam toe aan de Canadese regimenten The Queens Own Rifles of Canada en De la Chaudière. Zes militairen van The Queens Own Rifles of Canada sneuvelden bij de bevrijdingsgevechten ten westen van de stad. Voor hen is een gedenksteen aangebracht in een van de muren van de Martinikerk. 

Het Perth Regiment arriveerde op 1 juni 1945 in Sneek. Met grote hartelijkheid boden de Snekers de militairen onderdak aan. Allerlei activiteiten werden georganiseerd om de maandenlange wachttijd voor de militairen zo aangenaam mogelijk maken, zoals zeilwedstrijden op het Sneekermeer, voetbal-, touwtrek- en schietwedstrijden, maar ook dansavonden. Op gezette tijden werden voor de Canadezen speciale kerkdiensten gehouden. Het verblijf van het Perth Regiment in Sneek duurde tot eind november 1945. De laatste strijders vertrokken in de nacht van 27 op 28 november. 

Tussen Snekers en Canadezen bleven na de oorlog talloze contacten bestaan. Families aan weerszijden van de oceaan zetten een briefwisseling op, belden regelmatig met elkaar en gingen soms bij elkaar op bezoek. Het Perth Regiment is later enkele malen officieel in Sneek op bezoek geweest: in 1985 en 1990 bij de herdenkingen van respectievelijk de 40-jarige en de 45-jarige bevrijding. In 1995 ondernamen 35 veteranen voor de laatste keer de reis naar Europa. 
 

Monument

Het Regiment Perthplein is een rotonde in de wijk de Zwette in Sneek. De rotonde is voorzien van een Canadese "Maple leaf" in roodgekleurde begroeing. Een van de straten die van en naar de rotonde leidt heet de Kanadezenstrjitte.

Het monument op het Regiment Perth plein te Sneek is een stenen gedenkzuil met ingemetselde plaquette. Het is opgedragen aan de Canadese bevrijders uit het Regiment Perth, die Sneek aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd.

Tekst op het monument:
"In dankbare herinnering aan de Canadezen die Nederland mee hebben helpen bevrijden tussen 1944-1945 en als herinnering aan de leden van het Perth Regiment die van mei - december 1945 in onze stad verbleven."