Sculptuur Lankhorst (Sjarketorenstraat Sneek)

Sjarketorenstraat Sneek

Ter afronding van de renovatie van 362 gemeentewoningen in de Lemmerweg-Oost onthulden burgemeester mr. Bernhardus van Haersma Buma en adjunct-directeur Edu Klobbie van Lankhorst Touwfabrieken B.V. op 2 mei 1989 een kunstwerk op de hoek van de Frieswijkstraat en de Sjarketorenstraat. Het ging om een speelplastiek, gemaakt door Henk Lampe, die hiervoor gebruik maakte van kunststof afvalmateriaal van Lankhorst. Bij zijn ontwerp liet Lampe zich inspireren door de geschiedenis van de wijk. Zijn creatie bestaat uit zes witte en blauwe blokken met een grondvlak van een vierkante meter, waarvan de bovenkant een grafiekverbeeldt die de op- en neergaande lijn van de wijkhistorie tot uitdrukking brengt. Lampe wilde graag werken met materialen van het in Lemmerweg-Oost gevestigde Lankhorst en dit bedrijf was graag bereid mee te werken. Het stak veel energie en de ontwikkeling van het project. Het kunstwerk kostte ƒ 13.000. De afronding van de woningrenovatie was voor de aannemers aanleiding ƒ 3.000 beschikbaar te stellen voor verfraaiing van de wijk. De provincie Friesland vulde dit aan met een subsidie van ƒ 10.000.