Boot van het Jaar
Boot van het Jaar

Boot van het Jaar

De benoeming van de Boot van het Jaar geschiedt door de voorzitter van de Stichting Sneek Promotion. Aan de benoeming zijn een wimpel en een oorkonde verbonden. Als Boot van het Jaar worden schepen geëerd die op een speciale manier de aandacht hebben getrokken. Afwisselend komen schepen in aanmerking die bekend zijn geworden door een sportieve prestatie en schepen die op het sociale vlak worden ingezet of belangrijke raakvlakken hebben met Sneek, Zuidwest Friesland of de Sneekweek.