Kunstroute fietsen (Route 1 / ± 25 km)

Deze fietsroute voert je langs openbare kunstobjecten in de stad Sneek en de gemeente Súdwest Fryslân zijn uitgestippeld. Er zijn een wandelroute, 2 fietsroutes en een vaarroute. Onder het begrip ‘kunstroute’ verstaan we een, voor het publiek uitgestippelde route of een traject langs bestaande kunstobjecten en/of kunsthistorische objecten in de openbare ruimte.

Deze fietsroute is ± 25 kilometer lang. Je kunt de kaart downloaden (pdf) en dan printen. Je kunt de kaart vergroten en inzoomen op straatniveau. Je kunt altijd een ander startpunt nemen, of de route zelf inkorten. Als je op het juiste punt bent beland, dan kun je klikken op het punt op de kaart voor meer informatie en uitleg van het betreffende kunstobject. Deze route voert oa langs het Sneekerpad van Sneek naar IJlst, waarbij je ook langs houtzaagmolen De Rat komt.

START
1

Fontein van Fortuna Sneek (11fountains)

Hoogend
2

Sculptuur Lankhorst (Sjarketorenstraat Sneek)

Sjarketorenstraat
3

Trafo (IJlsterkade)

Hoek IJlsterkade / Morrahemstraat
4

Sculptuur “ Hûs…Hús…Huis…… ”

Westhemstraat 46
5

Gevelreliëf Molenkrite Sneek

Molenkrite
6

Vissende kinderen(wijk Tinga, achter MFC De Spil)

Molenkrite
7

Houtzaagmolen De Rat in IJlst

Sneekerpad IJlst
8

11 stedenfontein IJlst (11fountains)

De Dassenboarch
9

Schoorsteen Nooitgedagt( Galamagracht IJlst)

Galamagracht
10

It Kypmantsje (Overkluizing centrum in IJlst)

Overkluizing centrum
11

Elfstedenschaatster Aukje (Eegracht in IJlst)

Eegracht
12

Fries paard, veulen en kind (Stadslaan IJlst)

Stadslaan
13

Beitel (Rotonde Station IJlst)

station
14

Devote (Oosthem)

Clingel
15

De Muontsen (Folsgare)

Tsjaerddyk
16

De Hoanne, Tjalhuizen

Monumentwei
17

Speelplastiek Blokken (IJsbrechtum )

Rengerstrjitte
18

Epemastate (Ysbrechtum)

Epemawei 8, 8633 KS Ysbrechtum
19

een school haringen (IJsbrechtum)

Epemawei 8
20

Sculptuur haringlogger (Epemastate )

Epemawei 8
21

Trije ealmansdochters (Dorpstraat IJsbrechtum)

Doarpshúsleane
22

Mercury Rising (Friese Poort, de Harste Sneek)

De Harste 4-6
23

Reliefstenen CSG Bogerman

Hemdijk 2, Sneek
24

Van kind naar volwassene (Bogerman College, Bolswarderbaan Sneek)

Hemdijk
25

Tweeledige vertroosting Antoniusziekenhuis (Buiten Bolswarderbaan Sneek)

Bolswarderbaan
26

Straatmaker (Industrieterrein de Hemmen Sneek)

Industrieterrein De Hemmen
27

Mierenhoop (Empatec, industrieterrein De Hemmen)

Industrieterrein De Hemmen
28

Wielen (stationsplein Sneek)

station
29

sculptuur brandweerkazerne (Malta)

Malta
30

Gevelsteen Magister Alvinus Sneek

Van Giffenstraat
FINISH